Thẻ lưu trữ: công mẹ

Miễn phí trọn đời

Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau: 1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ : $1.00 2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng : $2.00 3. Sau khi đi học về coi em : $3.00 4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp : $4.00 Cộng : $10.00 - Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học. Sáng sớm ngày